Contacto

Oficinas y Almacén

Camiño de Poleiros, 17 - Adina
36976 Sanxenxo Pontevedra

Coordenadas GPS

42.404830, -8.829143

Dirección Postal

Apartado de correos Nº 66
36960 Sanxenxo · Pontevedra · España

Teléfonos

986 690 287 - 636 999 777

E-mail

info@agroquimicoscarballa.com